Funktionsstellen

Fachbereichsleitung

Johannes Leitheiser
(Fachbereichsleitung Erzieher)

E-Mail: johannes.leitheiser@bvw-stiftung.de

Dr. Petra Hemmerling-Wegmann
(Fachbereichsleitung Pflege)

E-Mail: petra.hemmerling@bvw-stiftung.de oder pflege@bvw-stiftung.de

Annette Eicher
(Qualitätsmanagement, Fachlehrerin für Pflege)

E-Mail: annette.eicher@bvw-stiftung.de

Daniel Pfeiffer
(Fachbereichsleitung HBF und Altenpflegehilfe)

E-Mail: daniel.pfeiffer@bvw-stiftung.de

Germann, Fabian
(Fachbereichsleiter Erzieher)

E-Mail: fabian.germann@bvw-stiftung.de

Tillmann Häuser
(Fachbereichsleiter BF I + II)

E-Mail: tillmann.haeuser@bvw-stiftung.de

Unsere Fachlehrer

Agne, Denise
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher und Sozialassistenz)

E-Mail: denise.agne@bvw-stiftung.de

Braun, Michael
(Fachlehrer im Fachbereich Pflege und Erzieher)

E-Mail: michael.braun@bvw-stiftung.de

Braun, Sandra
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: sandra.braun@bvw-stiftung.de

Casper, Annette
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: annette.casper@bvw-stiftung.de

Dahler, Susanne
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: susanne.dahler@bvw-stiftung.de

Diete, Stefan
(Oberstudienrat i.K.)

E-Mail: stefan.diete@bvw-stiftung.de

Engel, Biborka
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher und Sozialassistenz)

E-Mail: biborka.engel@bvw-stiftung.de

Gottschalk-Roschy, Birgit
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: birgit.gottschalk-roschy@bvw-stiftung.de

Guckenbiehl, Vera
(Fachlehrerin im Fachbereich Pflege)

E-Mail: vera.guckenbiehl@bvw-stiftung.de

Hinkelmann, Kurt
(Fachlehrer im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: kurt.hinkelmann@bvw-stiftung.de

Hirschfeld, Anette
(Fachlehrer im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: anette.hirschfeld@bvw-stiftung.de

Hollinger, Kerstin
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher und Sozialassistenz)

E-Mail: kerstin.hollinger@bvw-stiftung.de

Jaberg, Heike

(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher und Sozialassistenz)

E-Mail: heike.jaberg@bvw-stiftung.de

Klein, Mechthild
(Oberstudienrätin i.K.)

E-Mail: mechthild.klein@bvw-stiftung.de

Krüger, Ursula
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: ursula.krueger@bvw-stiftung.de

Lechner-Bauer, Brigitte
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: brigitte.lechner@bvw-stiftung.de

Lenau, Elke
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: elke.lenau@bvw-stiftung.de

Mang, Ellen
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: ellen.mang@bvw-stiftung.de

Menches, Sabrina
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: sabrina.menches@bvw-stiftung.de

Mißler, Margit
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: margit.missler@bvw-stiftung.de

Paulus, Nadine
(Fachlehrerin im Fachbereich Sozialassistenz)

E-Mail: nadine.paulus@bvw-stiftung.de

Rincher, Jeanette
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher und Sozialassistenz)

E-Mail: jeanette.rincher@bvw-stiftung.de

Schenk, Miriam
(Fachlehrerin im Fachbereich Pflege)

E-Mail: miriam.schenk@bvw-stiftung.de

  • zur Zeit in Elternzeit

Schenkel, Birgit
(Fachlehrerin im Fachbereich Pflege)

E-Mail: birgit.schenkel@bvw-stiftung.de

Schliewe-Leitheiser, Angela
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: angela.schliewe-leitheiser@bvw-stiftung.de

Stokes, Sina
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher und Sozialassistenz)

E-Mail: sina.stokes@bvw-stiftung.de

Dr. Waldura, Markus
(Fachlehrer im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: markus.waldura@bvw-stiftung.de

Maria Christmann
(Fachpraxis Hauswirtschaft)

E-Mail: maria.christmann@bvw-stiftung.de

Claudia Frank
(Fachtheorie & Fachpraxis Hauswirtschaft)

E-Mail: Claudia.Frank@bvw-stiftung.de

Angelika Scherer
(Sport, Biologie)

E-Mail: angelika.scherer@bvw-stiftung.de

Ingrid Roos
(Fachpraxis Gesundheit/Pflege)

E-Mail: angelika.scherer@bvw-stiftung.de

Michael Löw
(BWL, VWL)

E-Mail: michael.loew@bvw-stiftung.de

Thorsten Rehberger
(BWL, VWL, EDV)

E-Mail: torsten.rehberger@bvw-stiftung.de

Franca Hess
(Sozialkunde, kath. Religion, Methodentraining)

E-Mail: franca.hess@bvw-stiftung.de

Andreas Keller
(Englisch ,ev. Religion, Deutsch)

E-Mail: Andreas.keller@bvw-stiftung.de

Nina Marchetti
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: nina.marchetti@bvw-stiftung.de

Jutta Müller
(Fachlehrerin im Fachbereich Erzieher)

E-Mail: jutta.mueller@bvw-stiftung.de

Philipp Jungmann
(Fachlehrer im Fachbereich Erzieher, APH, HBF und BF I + II)

E-Mail: philipp.jungmann@bvw-stiftung.de